duminică, 4 mai 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 4289 ha
Intravilan: 457 ha
Extravilan: 3832 ha
Populatie: 2712
Gospodarii: 1358
Nr. locuinte: 1360
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Slava Rusă
Asezarea geografica:
Comuna Sava Cercheză este situată în partea central-sudică a judeţului Tulcea iar, localitatea de reşedinţă comunală este reprezentată de satul cu acelaşi nume. Vecinii Comunei Slava Cercheză
Nord-Comunele Mihai Bravu şi Nalbant
Est-Oraşul Babadag
Sud-comuna Baia
Vest-Ciucurova
Activitati specifice zonei:
Apicultură
Prelucrarea pietrei
Agricultură
Creşterea animalelor.
Activitati economice principale:
Agricultură
Silvicultură
Comerţ
Obiective turistice:
Cetatea Ibida
Mănăstirea de călugări "Uspenia"
Mănăstirea de maici "Vovidenia"
Evenimente locale:
Hramurile Bisericilor şi Mănăstirilor
Ziua comunei Slava Cercheză 8 Noiembrie de Sf\ntul Dumitru pe stil vechi
Târg săptămânal în fiecare zi de marţi şi vineri
Facilitati oferite investitorilor:
Terenuri pentru construcţii
Exploatarea şi prelucrarea pietrei
Proiecte de investitii:
Amenajare grup sanitar Gradiniţă de copii Slava Cercheză
Modernizare sistem alimentare cu apă în localitatea Slava Cercheză
Instalaţie încălzire centralizată la sediul Primariei comunei Slava Cercheză
Reabilitare Cămin cultural localitatea Slava Rusă, comuna Slava Cercheză
Reabilitare drum betonat Cămin cultural localitatea Slava Cercheză, comuna Slava Cercheză
Reabilitare sediu Primărie comuna Slava Cercheză
Amenajare drumuri de piatră în localitatea Slava Rusă, comuna Slava Cercheză
Amenajare rigole de scurgere ape pluviale şi podeţ din grilaj metalic, comuna Slava Cercheză
Reabilitare termică prin îmbunătăţirea protecţiei termice a pereţilor exteriori şi refacere sarpantă la Primăria Slava Cercheză
Construire bază sportivă multifuncţională tip 2, localitatea Slava Cercheză
Înfiinţare distribuţie de gaze naturale